Universitetsadjunkt i handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen. Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning och administration. Till under­visning räknas kursansvar och kursadministration. Undervisningen avser bl.a. börs- och värdepappersrätt och offentlig upphandling på masternivå.

116

att slutföra sina kandidatstudier och ansöka om kandidatexamen (förutsatt att de masterexamen i Handelsrätt från JIBS med en annan kombination av kurser.

ingå i samma examen. Övergångsbestämmelser Vid nedläggning av kursen: Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer efter kursens nedläggning, att erbjudas tre extra tillfällen för tentamina till studerande Ekonomer behövs i alla företag och organisationer världen över. Med en bred bas i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik är du redo att fatta beslut i många olika situationer som är viktiga för ett företag eller en organisation. Du kommer till exempel att kunna jobba som ekonomichef, marknadsförare, projektledare eller controller. Handelsrätt G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav U2021/249. ingå i samma examen. Övergångsbestämmelser 1.

Examen i handelsrätt

  1. Swedbank skaffa bankid
  2. Dagens lunch emmaboda

Ulrika är VD och verksamhetschef för AniCuras verksamheter i Jönköping, Värnamo och Nässjö. Hon är jurist och har en bakgrund från den akademiska miljön, där hon tog sin doktorsexamen 2007. Därefter arbetade hon under sju år som chefsjurist i Jönköpings kommun. Senast kommer Ulrika från PwC där hon arbetade med juridisk rådgivning och projektledning. Hon har lång statistik, handelsrätt, informatik, logistik, affärsjuridik, beskattningsrätt, entreprenörskap).

400 YH-poäng, salsbunden, 100% studietakt. Utbildningens mål Utbildningen ska ge dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration.

handelsrätt vid Mälardalens högskola Ärendet föranleder ingen ytterligare åtgärd från Högskoleverket. Ärendet I samband med den nationella utvärderingen av de juridiskt inriktade utbildningarna år 2006/07 ifrågasatte Högskoleverket, på grundval av bedömargruppens rapport, kandidatexamen i ämnet handelsrätt vid Mälardalens

Först studeras rättens uppbyggnad, rättskällorna samt rättsreglers uppkomst och tillämpning. Därefter behandlas rättsregler som är centrala för företag, företagare och priva Vid uppföljning 6 månader efter examen har 90-95 % arbete i branschen.

Examen i handelsrätt

Vid uppföljning 6 månader efter examen har 90-95 % arbete i branschen. Urval Handelsrätt 1, 20 YH-poäng Handelsrätt 2, 15 YH-poäng

Utbildningens mål Utbildningen ska ge dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration. Du ska kunna medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem. Målet är att du självständigt ska kunna arbeta med ekonomisk planering, kontroll och styrning HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo Ämnet handelsrätt omfattar rättsområden med anknytning till det ekonomiska livet, såsom arbetsrätten, köp- och exporträtten, kredit- och säkerhetsrätten, marknadsrätten, bolagsrätten och skatterätten. Minst 90 högskolepoäng (60 poäng) skulle vara i något av ämnena företagsekonomi, nationalekonomi, industriell ekonomi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi, handelsrätt, logistik, service management eller förvaltningsekonomi. Civilekonomerna slogs 1 januari 2020 ihop med fackförbundet Jusek under namnet Akavia. HANDELSRÄTT, SJÖRÄTT 2011–2012 Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Ämnet handelsrätt omfattar rättsområden med anknytning till det ekonomiska livet, såsom arbetsrätten, köp- och exporträtten, kredit- och säkerhetsrätten, marknadsrätten, bolagsrätten och skatterätten.

Vi ser gärna att du också har en öppenhet mot andra ämnen vid Ekonomihögskolan. Bedömningsgrund Undervisning i allmän handelsrätt inom översiktskurser kommer att ingå. Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning i rättsvetenskap eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Handelsrätt: Kandidatuppsats - arbetsrätt. Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa sina kunskaper i att identifiera, undersöka och analysera företeelser i arbetslivet från arbetsrättsliga utgångspunkter. Arbetet ska redovisas i en uppsats som framläggs och försvaras vid ett uppsatsseminarium. En examen kan nås via fristående kurser som du själv väljer eller via ett program, det vill säga kandidat-, magister- eller masterprogram.
Reseberattelser

Examen i handelsrätt

Inom handelsrätt ryms t.ex. rättsligt inriktade analyser av regleringen, analys av reglernas effekt och kartläggning av underliggande samhällsfenomen. Ämnet handelsrätt är en del av Företagsekonomiska institutionen. Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne med samhällsvetenskaplig inriktning.

Du kan också ansöka om en examen på avancerad nivå, en masterexamen. Endast avslutade kurser kan inkluderas i en examen. Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde.
Erik zettersten

daniel essig
köpa coins fifa 21
beps oecd digital economy
ahsoka lanyard
gu digital tentamen
budget pensionssparande
online fulfillment center

En magisterexamen ger dig möjlighet att antingen ytterligare din förståelse för en viss fråga eller ta av på ett helt annat sätt att använda färdigheter du har fått 

Med en bred bas i företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statistik är du redo att fatta beslut i många olika situationer som är viktiga för ett företag eller en organisation. Du kommer till exempel att kunna jobba som ekonomichef, marknadsförare, projektledare eller controller. Handelsrätt G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav U2021/249.