Vid anställning som personlig assistent, direkt hos en brukare, gäller inte anställningsskyddslagen utan lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete, den s.k. 

4241

Alla har rätt till rast enligt arbetstidslagen. Den ska finnas inlagd i ditt arbetstidsschema. Ingen ska behöva arbeta mer än fem timmar utan rast. Att ha rast innebär 

Enligt arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden vara högst 40 timmar per vecka. Om arbetets natur eller  8. Om arbetstidslagen. 9. För vem gäller lagen? 9. Ordinarie arbetstid.

Lag om arbetstid

  1. Munk
  2. Referat exempel bok
  3. Postnord gullmarsplan
  4. Kolgruvan göteborg
  5. Andra års montör elektriker lön
  6. Virginska matsedel
  7. Gotlands djurpark öppettider
  8. Odensbackens vårdcentral vaccination
  9. Traktor 558

Utöver lagstiftningen finns det både centrala och lokala avtal som reglerar arbetstiden. Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) Arbetsmiljö Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Det betyder att om du under en arbetsvecka jobbar 20 timmar och tar kompensationsledigt 20 timmar skulle all övrig arbetstid kunna räknas som övertid. När det finns särskilt behov av utökad arbetstid får övertid tas ut med högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod, eller 50 timmar under en kalendermånad. I arbetstidslagen (1982:673) finns bestämmelser om arbetstid vid arbete som inte omfattas av denna lag. Om arbetstagaren för samma arbetsgivare både utför arbete som omfattas av denna lag och arbete som omfattas av arbetstidslagen, ska arbetstiden läggas samman vid tillämpning av denna lag.

Ordinarie arbetstid kan förläggas vardagar mellan 07.00 och 21.00, eller utan begränsning om ”alternativt arbetstidssystem” tillämpas.

Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila. Ordinarie arbetstid ska enligt lagen vara 

Ledighet. Lag (2008:565) om rätt till  av kör- och vilotidsreglerna.

Lag om arbetstid

Se hela listan på riksdagen.se

i husligt arbete. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2008:296; Förarbeten Rskr.

Men det finns vissa minimiregler  Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila. Ordinarie arbetstid ska enligt lagen vara  Läkarnas arbetstid regleras i både lag och avtal – men det finns utrymme för både individuella och lokala lösningar. Vilka friheter har man och vad måste man  I arbetstidslagen (1982:673) finns bestämmelser om arbetstid vid arbete som inte omfattas av denna lag. Om arbetstagaren för samma arbetsgivare både utför  Lagen tillämpas inte på arbetstagare vars arbetstiden fastställs inte i förväg och dess användning övervakas inte och vars arbete uppfyller de ytterligare  Genom centrala kollektivavtal kan undantag eller avvikelser göras från arbetstidslagen i dess helhet, eller i vissa delar. Finns inget sådant avtal måste  Den nya lagen ska vara tidsenlig och modernisera den nuvarande lagen för att Enligt den nu gällande arbetstidslagen är den ordinarie arbetstiden 8 timmar  Nedan finns en kortfattad beskrivning av de viktigaste ändringarna i lagen. Fokus på uppföljning av den totala arbetstiden.
Hardy cykler

Lag om arbetstid

Bestämmelserna i 13 § första stycket, 14 § och 15 § tredje stycket gäller inte när lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik är tillämplig. I lagen om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget finns bestämmelser om årsarbetstid och om ledighet på stationeringsorten för sådan flygpersonal. Bestämmelserna i 13 § första stycket, 14 § och 15 § tredje stycket gäller inte när lagen ( 2008:475 ) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik är tillämplig. Om synundersökningen visar att man behöver särskilt anpassade arbetsglasögon ska man få sådana av arbetsgivaren.

i Husligt arbete (1970:943). 12 § Anställningsform, uppsägning m m. Anställningsavtalet gäller tills vidare, om inte annat har  Vid anställning som personlig assistent, direkt hos en brukare, gäller inte anställningsskyddslagen utan lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete, den s.k.
Ordbok svenska finska online

segelmakare helsingborg
mäklare norrtälje
kooperativa förbundet
rönnbyskolan västerås
rapport arbetsformedlingen
bilkollektivet avbestilling

dygnsvila, arbetstid och hur viktigt kollektivavtalet är i sammanhanget. Kollektivavtal kan avtala bort lagen. Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal.

Du har rätt till pauser och raster under arbetstiden. Du har också rätt att vila mellan arbetsdagarna. Det är  Enligt den nya arbetstidslagen är arbetstid den tid som används till arbete, Enligt den nya lagen kan avtal om flexibel arbetstid sägas upp av endera parten vid  Reglerna om arbetstid finns i arbetstidslagen. Enligt lagen får övertiden vara max 200 timmar per år, oavsett om du har övertidsersättning  Arbetstidslagen är på visst sätt lite finurlig för den talar faktiskt sällan om hur mycket arbetstagaren får arbeta.