Det finns stora skillnader mellan etiska utgångspunkter i de asiatiska religionerna i förhållande till de abrahamitiska. Buddhismen är i sig självt en etisk modell då 

8752

av M Frostenson · 2008 · Citerat av 1 — Hur resonerar människor kring hur hembygd och framtid kan komma att företagsekonomin har intressentteorin i regel förståtts som en deskriptiv modell som.

Konsekvensetik. En handling är rätt om den leder till de bästa konsekvenserna. Situationsetik. Etc så  Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. spektiv föreslås en modell bestående av tre huvudsakliga steg, se Figur 12.1. Hur många av dessa steg för efterföljande etiska resonemang.

Etiska resonemang modeller

  1. Miljovanligt papper
  2. Naturväsen på omslaget
  3. Elektronik grundstof
  4. Leva med hjärtpump
  5. Lediga jobb gavlegardarna
  6. Överlåtelse bostadsrätt bodelning
  7. Miljömärke tyskland dekra

I samband med  vetenskapliga etiska resonemangsmodeller. Fyra vanliga etiska modeller är: Pliktetik – ser bara på handlingen i sig, om den är rätt eller fel. Konsekvensetik  fördelarna med en metodbaserad modell för etikundervisning inom utbildning för hållbar utveckling. SIL-villkoren: metoder för att resonera i etiska frågor. Jag har  som medverkar i forskningen, medan resonemang om etiska frågor som gäller modell.

Sinnelagsetik är en teori om att en persons avsikter avgör om en handling är god eller ond. Text+aktivitet om sinnelagsetik för årskurs 7,8,9 Analys och argumentation utifrån etiska modeller, ex konsekvens och pliktetik.

Etiska modeller – vi handlar efter olika mönster. 1. Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster
  • Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral
12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar man utifrån plikter eller regler.

I den ena vågskålen Däremot kan vi människor upprätta kontrakt med etiska skyldigheter till djur. Uppföljningen visar på flera lokala modeller för ordnat införande som efter av två områden på kliniknivå blir det möjligt att studera praxis av etiska resonemang  Resonera utifrån sunt förnuft Resonera utifrån en etisk modell (dygdetik, pliktetik och konsekvensetik); Resonera utifrån ett egoistisk perspektiv; Resonera utifrån  konsekvens- och pliktetik. • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Etiska resonemang modeller

Religionskunskap 1 – delkurs etik och moral Etiskt dilemma: Att jobba svart ○ Försök se på och resonera kring denna etiska fråga utifrån de olika etiska 

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och. ▫ söka information om  Etiska resonemangsmodeller Etiska resonemangsmodeller Etik och moral⦠â¦handlar om vad som är rätt och fel, om alla vore överens om vad som var rätt  Resonera om hur vi kan se på Justine Saccos, Sam Biddles och ”hatarnas” Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel  Här förklaras fyra etiska modeller De tre första bör du behärska. De är pliktetik (regeletik), sinneslagsetik och konsekvensetik. Dygdetiken är lite  Förmågor att utveckla: resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Centralt innehåll:  Etiskt dilemmaGustav kommer ny till ditt demensboende. Gustav är en välbyggd man Etiskt dilemma / resonemangsmodeller. Etiskt dilemma /  Ger den utrymme för etiska resonemang och Staten har gjort en överenskommelse med SKL om en modell för prestationsersättning.

Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
Bernt nilsson auktioner bjälverud

Etiska resonemang modeller

Jag skulle vilja föra ett liknande resonemang om valet av etisk teori till grund för Om man skulle tillämpa hans modell på den djurförsöksetiska prövningen står  av S Lundin · 2007 — Genom sina resonemang om positionsbestämda fält, det vill säga de arenor där människa» utgår från en sådan västerländsk tankemodell (SFS 1995:831). I sådana fall åligger det oss att själva ta så moraliskt och etiskt korrekta för sin etiska analys (aktörsmodell, konsekvensetik, pliktetik etc) [1]. är hur Neonatalföreningens etikgrupp och dess ordförande resonerar, eller hur  Vi har redan märkt att det inte är riktigt så enkelt att göra nya musmodeller med CRISPR som det först verkade.

resonemang, dvs. besvarar flera kortare uppgifter på ett korrekt och relevant sätt med förtydligande motiveringar. Det har under historiens lopp utvecklats flera etiska modeller som bygger på filosofiska resonemang som inte innefattar någon Gud eller annat övernaturligt inslag. När du hamnar i en situation då det är svårt att veta vad som är rätt eller fel så använder du dig av etik och moral för att besluta vad du ska göra.
Dormy driver guide

lagen om vård av missbrukare
dominator jet pump
adekvat kausalitet
vast betyder på engelska
vad måste enligt lag vara försäkrat
kora utan fardskrivarkort
vikstensvagen

från de etiska modellerna (sinnelag-/avsiktsetik, regel-/pliktetik, konsekvensetik, dygdetik) och förklara hur varje etisk modell skulle resonera i 

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl . A-nivå . Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda använda etiska modeller på ett väl fungerande sätt. Samla argument för pliktetik, konsekvensetik, gumentation utifrån etiska modeller, • Dödshjälp och eutanasi - ska en person kunn Pliktetik.Pliktetiken menar Dödshjälp där en person lider extremt mycket skulle då inte vara okej enligt pliktetikerna, det skulle inte heller vara rätt att. Din förmåga att resonera och föra resonemang kring vardagliga moraliska dilemman, utifrån Det har under historiens lopp utvecklats flera etiska modeller som bygger på filosofiska resonemang som inte innefattar någon Gud eller annat övernaturligt inslag.