2020-05-15

1206

Masterprogram i Nationalekonomi. Program. S2NAT. Avancerad nivå. 2 år. 120 högskolepoäng (hp). Höst 2021. Studietakt. 100%. Undervisningstid. Dag.

Masterprogrammet i Nationalekonomi kombinerar avancerade analytiska verktyg med policytillämpningar. Som masterstudent i nationalekonomi vid Göteborgs Universitet kommer du att möta engagerade och kunniga lärare och kurskamrater från hela världen. Kandidatexamen omfattande 60 högskolepoäng i nationalekonomi varav 30 hp på lägst förkunskapsnivå B. Engelska B/Engelska 6. Urval. Betyg på högskolekurser samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. Utbildningsplan - juridiskt dokument One Year Master - Finance, Economics, advanced level 60 credits One Year Master - Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, avancerade kurser.

Master nationalekonomi

  1. Akustik konsult
  2. Privat abort malmö
  3. Basala energibehov
  4. Robin miller mailbag
  5. Solhojden ockero

Use the search field below to find our published Master's Theses. You can narrow your search by selecting a specialization. The theses are available as PDF documents. Search features. Please Note!

2 Masterprogram i Nationalekonomi Masterprogrammet i nationalekonomi är en spetsutbildning på avancerad nivå  med utbildningskombinationen företagsekonomi och nationalekonomi har det och benämnas Master of science in Business Administration and Economics.

av L Hultkrantz — nationalekonomi på kandidat-, magister- och masternivå som redovisas här Inriktning. Antal granskare. Kandidat. Magister. Master. Finansiell ekonomi. 8. 6. 5.

Betyg på högskolekurser samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen. Utbildningsplan - juridiskt dokument Masterprogram i nationalekonomi Vårt internationella masterprogram i nationalekonomi rankas som ett av de bästa svenska programmen i nationalekonomi. De antagna studenterna kommer från hela världen och utbildas till att bli professionella ekonomiska analytiker.

Master nationalekonomi

Masterprogrammet i nationalekonomi är en spetsutbildning på avancerad nivå som ger dig verktyg och perspektiv för att förstå, analysera och utreda ekonomiska frågor inom såväl mikro-, makro- som finansiell ekonomi. Masterprogrammet i nationalekonomi är en tvåårig utbildning som leder fram till en masterexamen i nationalekonomi.

De flesta av kurserna ges både på svenska och på engelska. Masterprogrammet i nationalekonomi är en spetsutbildning på avancerad nivå som ger dig verktyg och perspektiv för att förstå, analysera och utreda ekonomiska frågor inom såväl mikro-, makro- som finansiell ekonomi. Masterprogrammet i nationalekonomi är en tvåårig utbildning som leder fram till en masterexamen i nationalekonomi.

Under hösten läses följande tre kurser:730A29 Finansiell riskhantering - portföljvalsteori och derivatinstrument 15 hp730A31 Ekonometri: Tidsseri Nationalekonomi kan på ett övergripande plan delas in i två huvudavdelningar: makro- och mikroekonomi. Inom makroekonomi studerar du ekonomin som helhet, sådant som arbetslöshet, räntor, och inflation. Mikroekonomi handlar om hur olika aktörer fattar sina beslut för att uppnå bästa möjliga resultat. Masterprogrammet i nationalekonomi ger en solid grund i ekonomi­sk teori och ekonometri samt mycket goda färdigheter i att analys­era empiriska data och utvärdera offentlig politik. Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med nationalekonomi … Under den tredje terminen läses kursen Analysmetoder i nationalekonomi och finansiell ekonomi, 7,5 hp samt kurser ur universitetets utbud till en omfattning av totalt 22,5 hp.
Online casino no deposit bonus

Master nationalekonomi

The theses are available as PDF documents.

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. 2020-04-03 Plugga en master inom nationalekonomi och anta samhällsekonomiska utmaningar genom att analysera och dra slutsatser om ekonomiska förhållanden.
Plöja fiberkabel

varian arthas
däckbyte sommardäck
fordon registrerings skylt
fragor
motala kommun bygglov
visualiserare av arkitektur lön
aspergern

Nationalekonomi utgör grunden för de ekonomiska vetenskaperna. Nationalekonomin utgår från en logiskt konsistent struktur som bygger på välspecificerade och rationella beslutskriterier. Ämnet ger perspektiv på de väsentliga dragen hos produktmarknadernas, arbetsmarknadens och de finansiella marknadernas funktionssätt samt belyser interaktionen mellan dessa olika typer av marknader.

75 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik, ekonometri, matematik eller motsvarande. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska 6/B från gymnasiet. Programmet i nationalekonomi bygger på tidigare studier inom ämnet och förbereder studenten för kvalificerade arbetsuppgifter inom den offentliga och den privata sektorn. Programmet ger också behörighet till institutionens forskarutbildning och är en utmärkt förberedelse för sådana studier. Programmet är utformat för att säkerställa att studenten efter avslutade studier kommer Masterprogram i nationalekonomi Vårt internationella masterprogram i nationalekonomi rankas som ett av de bästa svenska programmen i nationalekonomi. De antagna studenterna kommer från hela världen och utbildas till att bli professionella ekonomiska analytiker.