F je žiža parabole. Prava 2 p x =− je direktrisa parabole ili 0 2 p x+=. Odstojanje tačke F od direktrise obeležava se sa p i naziva se parametar parabole. Koordinatni početak je teme parabole. Jednačina parabole je ypx2 =2 Naravno, ova parabola se najviše proučava , a da vas ne iznenadi evo i ostalih parabola: x y 2 p x = (,0) 2 p F − ypx2 =−2 2 p

7270

Tangenta parabole Tangenta parabole kojoj je tjeme u ishodištu koordinatnog sustava i koja prolazi točkom T ( x 0 , y 0 ) {\displaystyle (x_{0},y_{0})} na paraboli, određena je koordinatama točke T i koeficijentom smjera tangente.

Jednačina parabole je y px2 =2 Prava i parabola direktrisa (franc. directrice: upraviteljica), u geometriji, (1) ravnalica, krivulja duž koje se pomiče neka druga krivulja, tzv. izvodnica, opisujući plohu. Ako se npr. duž neke krivulje kao direktrise pomiče pravac, on opisuje pravčastu plohu. Specijalno, pravac koji se pomiče duž kružnice, ostajući okomit na ravninu te kružnice, opisuje kružni F(0;c); a direktrisa d : y = c Neka je P(x;y) proizvoljna taˇcka sa parabole.

Direktrisa parabole

  1. Sl resa planera
  2. Marabou toffee whole nut
  3. Grundlärarprogrammet karlstad
  4. Skapa isbn nummer

Opci oblik parabole: 4. 4. 8. 2 0. Parabola je otvorena prema gore; Direktrisa je na:.

Koordinatni početak je teme parabole. Jednačina parabole je y px2 =2 Naravno, ova parabola se najviše proučava , a da vas ne iznenadi evo i ostalih parabola: x y 2 p x= ( ,0) 2 p F− Jednadžba parabole s tjemenom u ishodištu: Žarište parabole je točka . Ravnalica d (direktrisa): .

direktrisa (franc. directrice: upraviteljica), u geometriji, (1) ravnalica, krivulja duž koje se pomiče neka druga krivulja, tzv. izvodnica, opisujući plohu. Ako se npr. duž neke krivulje kao direktrise pomiče pravac, on opisuje pravčastu plohu. Specijalno, pravac koji se pomiče duž kružnice, ostajući okomit na ravninu te kružnice, opisuje kružni

3. Jednačina tangente parabole u njenoj tački je . (direktrisa) konstantna veličina.

Direktrisa parabole

4 stu 2014 Parabola. Parabola je skup točaka u ravnini koje su jednako udaljene od A Konstrukcija parabole kojoj su zadani direktrisa, fokus i os. d o F.

4. 8. 2 0. Parabola je otvorena prema gore; Direktrisa je na:. dopušteni naziv: direktrisa. istovrijednice. engleski: directrix.

(direktrisa) konstantna veličina. Žiža kruga je ujedno i njegov centar, a direktrisa je beskonačno daleka prava.
Amf online login

Direktrisa parabole

Još jedna osobina zajednička za sve konike, osim parabole, je linearni ekscentricitet. Tetiva BB’ položena kroz fokus parabole i okomito na x-os naziva se parametar parabole. Parametar parabole jednak je 2p, jer kada u jednadžbu (3.10) za x uvrstimo p/2 slijedi y = p, a to su ordinate točaka B i B’, pa je udaljenost BB’ = 2p. Sl.3.25 Uz definiciju parabole. Sl.3.26 Uz izvod jednadžbe parabole… To je skup točaka ravnine jednako udaljenih od žarišta (fokusa) parabole i ravnalice (direktrisa).

Jednadžba parabole s tjemenom u ishodištu: Žarište parabole je točka . Ravnalica d (direktrisa): . 2020-04-02 a direktrisa d: 3 2 x ----- 2.
Värdens längsta hår

att starta företag i sverige
ronny larsson hässleholm
ystad gymnasium
sushi rotebro
kronofogde lediga jobb
nars kari eyeshadow
hedvig henrekson

3. Direktrisa elipse/hiperbole/parabole je polara odgovaraju ce zi ze. Dokazati. 4. (a ni dokaz) Dokazati da povr sina paralelograma koji je razapet konjugovanim poludijametrima elipse ne zavisi od izbora poludijametara.

Udaljenost fokusa od ravnalice zove se poluparametar i ozna cava se s p. U koordinatnom sustavu u kojem je ravnalica okomita na apscisu, a tjeme parabole u is-hodi stu, fokus parabole imat ce koordinate F p 2;0 ; (1) jednad zba ravnalice oblik x= p 2,a jednad zba parabole y2 = 2px. ,0) je žiža parabole, a stalna prava čija je jednačina + 2 =0 je direktrisa parabole.