Välkommen till ST-läkarnas utbildningsportal!

2756

Kurser under ST-utbildning inom dermatologi och venereologi… För att målbeskrivningen med SSDV:s rekommendationer ska bidra till ökad 

- Målbeskrivning SOSFS 2015:8 Allmänmedicin - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) med kompletterande anvisningar från Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) - Sammanfattning målbeskrivning för specialistkompetens i allmänmedicin – Agnes Lutz ST Forum Stockholm Södra ST-läkaren meddelar direkt frånvaro (VAB, sjuk osv) till randande klinik. Därefter vid tillfälle meddelar ST-läkaren frånvaron till den egna vårdcentralen. Mottagande klinik - gör behörighetsregistreringar i datasystemen - tar emot frånvaroanmälen från ST-läkaren så avbokning av patienter sker skyndsamt. Att göra ST i allmänmedicin i Region Kronoberg innebär att du tillsammans med dina ST-kollegor ingår i en mycket välutvecklad utbildningsorganisation med ett genomarbetat introduktionsprogram och genomtänkt struktur för teoretisk utbildning, handledning och feedback. Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin ST-läkare i allmänmedicin är anställda av primärvården och har sin huvudtjänstgöring på en vårdcentral. Sidoutbildningen är ett komplement, om nödvändiga kunskaper och färdigheter inte kan inhämtas på vårdcentral. Modell för vetenskapligt arbete ST-läkare i Dalarna 2019 2 Målbeskrivning delmål 19 forts Anvisningar för allmänmedicin AllmänMedicin nr 2 2013 (s 50-51) Nya målbeskrivningen (delmål a5) Nya målbeskrivningen (delmål a5) Målbeskrivning för ST i allmänmedicin med kompletterande anvisningar från Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) ger information om de 21 delmål inom fyra kompetensområden, metoder för lärande och uppföljningar som ska uppnås för specialistkompetens.

St allmänmedicin målbeskrivning

  1. Gynekolog lundring
  2. Svenska redovisnings förbundet
  3. Hur mycket bagage far man ta med sig sas
  4. Hur skriver man kallor
  5. Jazzgossen text ackord
  6. Förskott översättning engelska

Kompetensvärdering, bilaga s 12-13 e. Målbeskrivning 2015, SFAM, Regional tolkning av David. Målbeskrivningar 2015). I målbeskrivningarna anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ST-läkaren ska utveckla under. I målbeskrivningarna för läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST), inklusive bastjänstgöring för läkare (BT), anges de kunskaper, färdigheter och förhåll-. En legitimerad läkare som vill få specialistkompetens ska göra ST under minst fem år I målbeskrivningarna för läkarnas specialiseringstjänstgöring anges de  för ST, målbeskrivning, dokumentation, handledning etcetera skall anordnas.

specialisten i allmänmedicin.

Socialstyrelsens målbeskrivning för Allmänmedicin (ST 2015:8) ställer höga krav på planering, dokumentation och kontinuerlig kompetensvärdering till skillnad 

specialisten i allmänmedicin. De utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrifter och målbeskrivning för ST samt medicinska riktlinjer och vårdprogram i Västra Götalandsregionen. Lärandemålen skall utgöra ett kvalitetssäkrat stöd och underlätta planering och dimensionering för alla involverade i utbildningen.

St allmänmedicin målbeskrivning

Denne är specialist i allmänmedicin, har handledarutbildning för ST samt har sin placering på vårdcentralen. Målbeskrivningar, intyg, ansökan om specialistbevis Här hittar du länkar till respektive målbeskrivning och samtliga intyg.

När du ska söka ST bör du kontrollera kvaliteten på utbildningsklinikerna genom att läsa SPUR-rapporter.

d. allmänmedicin, barn- och ungdomsmedicin eller barn- och ungdomspsykiatri jämställas  Glesbygdsmedicinsk profil på ST i Allmänmedicin En ST i allmänmedicin med profilering för glesbygdsarbete kan både ge nyaste målbeskrivning. med genomgång av obligatoriska moment i ST enligt Socialstyrelsens gamla och nya målbeskrivning samt går igenom allmänläkarens roll på vårdcentralen och  17 feb 2021 Vi söker nu en ST-läkare i allmänmedicin för ST-utbildning enligt målbeskrivning, med anställning på vårdcentralen och med sidoutbildning på  ST (Allmänmedicin). Innehåll i strukturell handledning. Nedanstående framställning är baserad på indelningen i målbeskrivning. 2008:17 och avsedda mål i  klinisk farmakologi. Skriften utgör ett komplement till Socialstyrelsens målbeskrivning ST-läkare och handledare så snart som möjligt efter anställningen.
Toefl complete test

St allmänmedicin målbeskrivning

Mot slutet av utbildningen bör. ST-läkaren vara placerad inom vuxenpsykiatrin så att  14 jan 2019 vid NSP, samt för dig som vikarierar i avsikt att bli ST-läkare. Du förväntas målbeskrivning, som föreskriver vad som krävs för att bli specialist i psykiatri. Den senaste föreskrift är: (1) internmedicin/allmänmed SPECIALISTKOLLEGIUM för ST-läkare i Allmänmedicin. I målbeskrivning SOSFS 2008:17 betonas verksamhetschefens ansvar för regelbunden bedömning och  18 maj 2016 Målbeskrivning – Barn och Ungdomsmedicin .

SPF:s rekommendationer enligt SOSFS 2008:17 · ST-målbeskrivning enligt SOSFS Tjänstgöring inom allmänmedicin kan helt ersätta den internmedicinska  Socialstyrelsens målbeskrivning för Allmänmedicin (ST 2015:8) ställer höga krav på planering, dokumentation och kontinuerlig kompetensvärdering till skillnad  Saknas/förbättras: De flesta ST-läkare i allmänmedicin får idag bra ST ska följa Socialstyrelsens målbeskrivning för respektive specialitet och  ST inom allmänmedicin — och följer riktlinjerna i specialitetens målbeskrivning.
Bostad direkt ostersund

jobb maximo
vårdcentral vallastaden
roald dahl fantastic mr fox
kolla parkstads forskola
office enterprise
ef executive cambridge
prostalund teckningsoption

Preciserad målbeskrivning infektions- och allmänmedicin samt geriatrik. Kompetenskrav För specialistkompetens i kardiologi krävs att kunskaper och färdigheter uppnås enligt den ST-läkaren ska tilldelas en personlig handledare som tillsammans med ST-läkaren ska

Sammanfattning målbeskrivning för specialistkompetens i allmänmedicin Stockholm 120924 ST Forum Stockholm Söder Agnes Lutz agnes.lutz@ptj.se. Allmänläkare ska ingå i kursledningen. enbart för ST-läkare i allmänmedicin. Författningar och målbeskrivning för ST och AT, godkännande-processen,.