Se hela listan på filosofer.se

1992

Kunskapsmedia AB, 2019, Från 12 år, 17 min, Film V9818; Under antiken växte de För ungefär 2700 år sedan började antiken i Grekland det var då de grekiska Demokratin betydde att fria män som var medborgare kunde delta i den 

Antiken / Politik i antikens Grekland Varje stad var en egen självständig stat, en polis. Det grekiska ordet polis betyder både stad och stat. Det fanns ungefär 650 stater. Det politiska tänkandet i Västerlandet har sitt ursprung i Grekland. Aten blev känt för att det under ca. 200 år var en demokrati och Rom styrdes under nästan 500 år som en republik.

Grekiska demokratin under antiken

  1. Ikea kod 1000
  2. Winiarski family foundation
  3. Sista anmalan till universitet
  4. Act online prep account
  5. Data och systemvetenskap lön
  6. Forhoja ikea cube
  7. Pedagogik kurs ki
  8. Slp selective mutism

• Vi vet väldigt Europas kultur föddes i det gamla Grekland. De sysslade med utövade demokrati. Perikles, en av demokratins fäder. Foto från Wikipedia. Det antika Greklands storhetstid kan sägas börja redan under 700-talet f.Kr och varade  Antikens Grekland har en tusenårig historia och betraktas av många som den demokratiska idealet kom emellertid att snabbt spridas i Grekland och ersätta de Den grekiska övärlden erövrades av Persien redan under Kyros II, men med  Hur skiljer sig dagens demokrati från den som rådde i Aten under antiken (ca 500-t f.kr)?.

Redan de gamla grekerna kallade sig själva för hellener och deras land heter Hellas på grekiska. Under antiken kallade grekerna alla andra folk för barbarer, eftersom deras språk var obegripligt.

Under ”De mörka århundradena” uppstod ett flertal stadsstater både på det Det är vi som kallar dem greker efter det moderna Grekland. Till en början styrdes Athen av en kung, men med tiden införde man ”demokrati” eller folkstyre. De ständiga hoten tvingade spartanerna att skapa antikens mest 

Demokratin under antiken. demokrati; Demokrati som benämning på en styrelseform uppkom tidigast i Grekland, i slutet av 500-talet f.Kr. Den innebar för grekerna att samtliga vuxna manliga medborgare hade inflytande över stadens styrelse.

Grekiska demokratin under antiken

Aten och Grekland har en synnerligen spännande historia. f Kr en författningsreform och lade med denna grunden för den klassiska tidens demokrati. blev Aten en krympande provinsstad utan lika mycket inflytande som under Antiken.

• Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och. Romarriket. Arvet från antiken: demokrati, politik, dramatik  Två förståelser av Demokrati. • I Athen under Antiken. - Ett sätt att styra fatta beslut.

till 500 e.kr. Antiken är en tidsperiod som de flesta historiker menar omfattar de grekiska stadsstaternas framväxt under 800-700-talen f.kr, fram till och med det västromerska rikets fall ca 500 (e.kr). Antikens Grekland, grundades på 77-talet f kr.
Solid gold 2 cdon

Grekiska demokratin under antiken

Det var dock först med Kleisthenes reformer år 508 f.Kr. som demokratin realiserades i Aten. Medborgare var den som var fri man, minst 20 år gammal, jordägare och bodde inom stadsstatens område. Kvinnor, metoiker, slavar och barn var inte medborgare. Alla medborgare hade tillgång till folkförsamlingen ekklesia.

till 300-talet f.Kr. Området bestod av en mängd småstater som ofta stred inbördes men som samtidigt förenades av en gemensam kultur. Mycket av den nutida västerländska civilisationens kultur, filosofi, vetenskap, astronomi och politiska institutioner har sitt direkta eller indirekta upphov i det antika Grekland Demokratin under antiken Demokrati som benämning på en styrelseform uppkom tidigast i Grekland, i slutet av 500-talet f.Kr.
Linkedin tips

deltidsjobb stockholm
rosfeber översätt engelska
ekonomi partner karlstad
siemens schott ceran
jobb burger king
kredit konsumen

Demokratin under antiken Demokrati som benämning på en styrelseform uppkom tidigast i Grekland, i slutet av 500-talet f.Kr. Den innebar för grekerna att samtliga vuxna manliga medborgare hade inflytande över stadens styrelse. Undantagna var alltid kvinnor, i staden bofasta utlänningar samt slavar.

demokrati; Demokrati som benämning på en styrelseform uppkom tidigast i Grekland, i slutet av 500-talet f.Kr. Den innebar för grekerna att samtliga vuxna manliga medborgare hade inflytande över stadens styrelse Demokrati.