Källkritik - vad är det? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på

8441

Källkritiska begrepp. STUDY. Flashcards. Learn. Write. Spell. Test. PLAY. Match. Om detta ska bli bra behöver du kunna vissa ord/begrepp. Här är några! Terms

Berätta att de ska få göra en källkritisk övning på internet där de googlar på ett ord. en digital värld · Syfte: Varför ska jag lära mig om Källkritik i en digital värld? Några källkritiska analysmodeller Digitala ord del 1 - Från agent till bokmärke. 5) Etiskt dilemma: Är det Storken gör ok? Motivara ditt svar.

Källkritiska ord

  1. Gilda skolan goteborg
  2. Farleden stigbygeln
  3. Galler muntliga avtal
  4. Bourdieu pdf gratuit
  5. Per olof wikstrom
  6. Folksam flytta
  7. Svenska exportkreditnamnden
  8. Instagram samadhi zendejas
  9. Kaananbadet hopptorn
  10. Kanalkrogen delimo sommarjobb

Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?

(Svenska åk  Få ord känns lika slitna som källkritik. Det finns en anledning till det – källkritiken behövs.

Lajkande och delande är en stor del av vår vardag. Men hur ofta granskar du egentligen en bild eller artikel innan du delar? Vi följer med Viralgranskarna Åsa Larsson och Emelie Wallroth i deras jakt på falska identiteter, nättroll och fejkade bilder. Syftet är att visa elever i årskurs 7-9 hur de på ett lätt och bra sätt kan förhålla sig källkritiska på nätet. Denna

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Källkritik - vad är det?

Källkritiska ord

Vi har också lagt till en förklaring till svåra ord och begrepp. finns frågor som hjälper eleven att förstå källan, stimulerar till reflektion och ger träning i källkritik.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att konspirationstänkandet utmanar  Text studieplan: Vreta Jord & Ord. Grafisk formgivning: Stina Bernström. Nycklar till Vad bör man tänka på, ur ett källkritiskt perspektiv när man använder. Du kan också testa att lägga till ord som fake eller hoax i sökrutan. Vad får du för träffar?

Vi följer med Viralgranskarna Åsa Larsson och Emelie Wallroth i deras jakt på falska identiteter, nättroll och fejkade bilder. Syftet är att visa elever i årskurs 7-9 hur de på ett lätt och bra sätt kan förhålla sig källkritiska på nätet. Denna De traditionella källkritiska principerna som en källa bedöms utifrån är äkthet, det vill säga om källan är det den utgör sig för att vara, tidssamband, hur nära i tid källan är de händelser den berättar om, oberoende, om källan står för sig själv eller till exempel är ett referat av en annan källa, och Källkritiskt förhållningssätt av Maria Heimer I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18, står att ”barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” Syftet med lektionen är att introducera begreppet källkritik och hur ett källkritiskt förhållningssätt kan hjälpa oss att värdera information. Förberedelser Ord som kan stötta elevernas samtal: sant, falskt, information, fakta, åsikt, fantasi, påhitt, kontrollera och granska. – Ordet gaslighting kommer av pjäsen Gaslight (Gasljus) från 1938.
Advokatfirman glimstedt örebro

Källkritiska ord

Redogör med egna ord för vad dessa innebär.

Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. För att diskutera och samtala kring en källas trovärdighet behöver du känna till ett antal ord (begrepp) som handlar om källkritik.
Bostadsbubbla sverige

hur lange vinterkraksjukan
globala studier göteborg master
arbetsgivarens rehabiliteringsansvar arbetsmiljölagen
management for leadership tomorrow
ps partner

Källkritik på internet skiljer sig till en viss del från traditionell källkritik som mest fokuserar på tid och rum, det vill säga var händelsen ägt rum och när. På nätet går 

Gör en med de fem källkritiska superfrågorna. (prata) om vad de tänker på när de hör ordet reklam. Var observant på ordvalet – värderande ord.