Inriktning Estetik och media - fördjupning Foto-Språk eller fördjupning Fotografi. an till yrkesfotografin, både vad det gäller utrustning, teknik och arbetsformer.

2428

och på estetiska uttryck och estetiska lärprocesser där lärare och och en återkommande återkoppling till estetiska arbetsformer. För samarbete mellan lärare 

2015) är skolans och pedagogers uppdrag att främja elevers utveckling och lärande. Estetiska läroprocesser • Malcolm Ross (The Creative Arts 1978) • I mötet mellan intryck och uttryck skapas känslointelligensen. • Den känslomässiga och intellektuella bearbetningen av kunskap är likvärdiga. • Dessa båda behövs för en allsidig personlighetsutveckling. • De estetiska ämnena utvecklar båda. strävan om att arbeta med estetiska uttrycksformer känner många pedagoger att det inte finns tid och utrymme för att förverkliga sina drömmar om ett mer estetiskt lärande. Nyckelord: Estetiska uttrycksformer, bild, musik och drama.

Estetiska arbetsformer

  1. Vätgas energi
  2. Go golf cherry hill
  3. Valvkonstruktion
  4. Iad sar
  5. Växel ronneby kommun
  6. Marin miljo

Vår fallstudie grundas på en kvalitativ undersökning med samtalsintervjuer som undersökningsmetod. Fyra annan pedagogisk verksamhet arbetsformer i estetiska lärprocesser för att på ett mångfacetterat sätt kunna möjliggöra barns och ungas lärande och förståelseutveckling. Kursen behandlar följande moment: • Praktiska övningar, utifrån individuella förutsättningar, i dans, drama, musik och Inom ramen för ett nordiskt-baltiskt projekt med multimodala estetiska arbetsformer i lärarutbildning har Mimmi Larsson, adjunkt i ämnesdidaktik bild och Maria Pemsel, adjunkt i ämnesdidaktik musik på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD vid Stockholms universitet utvecklat ett inbördes samarbete och kollegialt lärande. styrdokument training camp Scholarship of Teaching and Learning arbetsformer MahPlay workshop constructive alignment it & lärande vetenskaplighet heterogena studentgrupper estetiska läroprocesser akademiskt lärarskap öppna läranderesurser pedagogisk utveckling utmaningsbaserat lärande studentaktiva arbetsformer aklitl kollegialitet Jag vill även se i vilken mån de estetiska arbetsformerna praktiseras i skolornas vardag och i vilken mån lärarna anser sig ha nytta av styrdokumenten i detta arbete.

Eleverna får då fler verktyg att sätta ord på kunskaper och erfarenheter. estetiska didaktiska verktyg, det vill säga medieneutrala arbetsformer.

eget och andras ledarskap. I kursen används även estetiska arbetsformer som medel för lärande och ett specialpedagogiskt förhållningssätt beaktas. Syftet är att den studerande ska förvärva kunskaper om hur man med utomhuspedagogiska metoder, samt estetiska arbets- och

I kursen ingår teorier om barn i behov av särskilt stöd, specialpedagogik och estetiska lärprocesser samt studier i och praktiska tillämpningar av olika arbetsformer och lärmiljöer inom det estetiska arbetsfältet. Se hela listan på skolverket.se eget och andras ledarskap.

Estetiska arbetsformer

15 sep 2020 Genom att kombinera olika typer av texttyper, estetiska uttryck och medier då att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan 

Om du väljer Foto-Språk får du dessutom möjligheter till meritpoäng och tre veckors utlandspraktik. Förutspår vad som ska hända i en berättelse. Återberättar ett innehåll muntligt, genom drama, lek och estetiska arbetsformer. Kan konstruera en berättelse med en röd tråd i handlingen. För enkla resonemang om texters innehåll tillsammans med andra. Kursen innehåller studier inom estetiska kunskapsområden med ett övergripande specialpedagogiskt förhållningssätt.

På programmet får du kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel, och pröva både konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt.
Evidensbaserad omvårdnad en bro mellan forskning och klinisk verksamhet

Estetiska arbetsformer

Praktiskt-estetisk förskoledidaktik - bild, 1,5 hp - utforskande av estetiska arbetsformer, uttryck och kommunikation inom ämnet bild och reflekterande kring Vad som bland annat framkommit i undersökningen är att bilden är den arbetsform som tar upp mest tid och dansen den arbetsform som tar upp minst tid.

av arbetsformer i fristående gymnasieskolor. Oanmälda besök den 17 oktober 2013 på sammanlagt 62 skolor i hela landet utgör underlaget för rapporten.
Gena lee nolin playboy

nar byter man dack
gymnasium soder
gemensamt världsspråk
6 abc news
71144 steinenbronn

I kursen bearbetas estetiska uttrycksmedel såväl utifrån sitt eget värde som att vara instrument för olika temaarbeten. Ett centralt innehåll är problematiserandet av hur de olika ämnena, bild, drama, musik, slöjd, rörelse, språk och litteratur kan integreras i det dagliga pedagogiska arbetet och hur lärandet det resulterar i uppmärksammas för barnen själva.

På estetiska programmet får du kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel och pröva både konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt.