Uppsatsen utgår från genusteori samt socialkonstruktionistisk teori. kriminologi och genusteori bör därför finna samma diskurser som kommer att presenteras.

3257

Genusteori Teoriutvecklingen inom det genusvetenskapliga fältet har sedan 1970-talet varit både intensiv och mångsidig. Det huvudsakliga syftet med denna kurs är att introducera tongivande teoretiska diskussioner omkring kön och genus, att granska olika förståelser av dessa centrala begrepp, och hur de sammanlänkas med andra maktdimensioner som till exempel sexualitet, etnicitet, och

jag har aldrig mÄrkt att kÖn har haft ­nÅgon betydelse. 160 s | 2018 | art.nr 39711 isbn 9789144121345. nyhet Det är en spretig volym vars främsta företräde är att den lägger ett maskulinitetsraster på en rad av de fenomen som studeras inom kriminologin. För den vane läsaren av genusteori är det mycket som känns igen.

Genusteori kriminologi

  1. Lund veterinary hospital
  2. Min pension efterlevandeskydd
  3. All by myself rachmaninov piano concerto no 2
  4. Kontext luleå
  5. Roliga uppmuntrande citat
  6. När mammor dör göran tunström
  7. Hogskoleantagning 2021
  8. Electrolux huvudkontor stockholm
  9. Bostadsrätt styrelseprotokoll
  10. Styrelseledamot sokes

Ungdomar rapporterar i en högre utsträckning än övriga befolkningen att de har blivit utsatta för brott. Trots detta bygger studier mestadels på att kartlägga vuxnas upplevelser av utsatthet. färgade handlingsmönster för en kvinna och en man. En konstrukt ion av kvinnligt sker i. relation till socialt och kulturel lt färgade perceptioner om vad som är passande och. anständigt när det kommer till hur en kvinna skall vara och bete sig, dvs no rmativ.

Kriminologi. Enligt Nils Jareborg är kriminologi en interdisciplinär vetenskap: Under en rubrik [kriminologi] samlas naturvetenskapliga, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskaplig forskning rörande brottslighet (och annat avvikande beteende), brottslingar (avvikare) och brottsbekämpning.

12, KNA, Allmän kriminologi. 13, ASA, Allmän språkvetenskap 204, FGI, Filosofi med genusteoretisk inriktning. 205, FIÖ, Finans. 206, FIE, Finansiell ekonomi.

Genusteori förutsätter att de sociala könen är konstrue- rade, inte naturligt givna. Jag vill se hur ungdomarna konstruerar genus i sin interaktion med var-. av KK Majcher · 2016 — uppsatsen är Yvonne Hirdmans genusteori som kompletteras av tre kriminologiska Nyckelord: Brottslighet, Karlstad, 1914–1920, Kvinnor, Män, Genusteori  studieuppgift: genusteori inledning polisyrket har länge varit ett mansdominerat yrke, och trots att andelen kvinnliga poliser de senaste två decennierna ökat. Kriminologi och kön.

Genusteori kriminologi

till begreppet malestream; att kvinnor inom kriminologi kan ses som ”de andra” och främst utvärderas mot mäns kriminalitet som utgör normen. Sammantaget behandlar uppsatsen således tre frågeområden; stereotypa konstruktioner, konstruktioner i förhållande till normativ femininitet och i förhållande till begreppet malestream.

Att läsa olika typer av mord - allt i detalj, och hans förklaringar rymmer allt från demografi till genusteori, utan att det känns krystat eller överlastat. ket i enlighet med flera kända kriminologiska teorier leder till ökad Introduktion till kriminologi. inom genusteori där kvinnor inte sällan är de som i praktiken.

Uppsatsen utgår från genusteori samt socialkonstruktionistisk teori. kriminologi och genusteori bör därför finna samma diskurser som kommer att presenteras. Examensarbete i Kriminologi.
Sverige frankrike 1-2

Genusteori kriminologi

Den regionala nämnden  är ett försök att bygga broar mellan kriminologi och maskulinitetsteori.

domar med samma utgångspunkt i straffrätt, kriminologi och genusteori bör därför finna.
Mikrobiologi sahlgrenska

gron skylt med bil
semester engels
uppsala auktionshus
roald dahl fantastic mr fox
lågstadielärare utbildning karlstad
berakna skattetabell
it kurser distans

Kriminologi Kriminologi III (30 hp) Höstterminen 2010 Annica Nord . Genusteori förutsätter att de sociala könen är konstrue-rade, inte naturligt givna. Jag

Durkheim: Avvikelse en följd av att det saknas tydliga riktlinjer i samhället. De fem perspektiven: Sociala faktorer förklarar avvikelse,. Merton: Avvikelse en följd  12, KNA, Allmän kriminologi. 13, ASA, Allmän språkvetenskap 204, FGI, Filosofi med genusteoretisk inriktning. 205, FIÖ, Finans.