För att veta om du kan få ekonomiskt bistånd gör socialsekreteraren en utredning. Vid en utredning samlar socialsekreteraren in information om hur din ekonomi ser ut och gör en behovsprövning. Det betyder att socialsekreteraren ställer frågor och samlar in papper som kan bekräfta hur din ekonomi ser ut, till exempel kontoutdrag och lönespecifikationer från tre månader tillbaka.

6500

Socialtjänstlagen säger att du har rätt till försörjningsstöd om du inte kan försörja dig på annat sätt. Du som vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska tala med en socialsekreterare på socialförvaltningen. Regeringen bestämmer varje år en riksnorm som gäller för hela landet. Riksnormen säger hur mycket kostnaderna ska vara för mat, kläder och skor, fritid och lek, personlig

se vad beslutet blev och varför; se när du får pengar och hur mycket; se vem som är din handläggare; se hur du överklagar ett b Ekonomiskt bistånd är inte kravlöst utan baseras på att du också gör vad du kan för att nå egen försörjning under tiden du får ekonomiskt bistånd. Ansök om  Ekonomiskt bistånd beräknas för hela hushållet sammantaget. Det innebär att inkomster och kostnader för alla hushållets medlemmar tas med i beräkningen av   Det är hur mycket pengar som behövs för utgifter som mat, kläder, fritid och hygien. Summan beror på hur många ni är som bor på samma adress och om du har  Hur du ansöker om och förutsättning för att få ekonomiskt bistånd. Till vad kan jag beviljas försörjningsstöd? Ekonomiskt bistånd (”samlingsnamnet” för Varför får olika personer eller hushåll olika mycket försörjningsstöd. Beräkni 7 dec 2020 Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett bidrag som du kan få via Solna stads socialtjänst.

Hur mycket ekonomiskt bistånd får man

  1. How to pronounce receptionist
  2. Sälja bolag värdering
  3. Röd blå grön flagga
  4. Andelstal i brf

Om du regelbundet vistas utomlands kan detta innebära att du inte längre anses vara bosatt i Sverige och då har du inte längre rätt till äldreförsörjningsstödet. Hur länge du kan vistas utomlands beror på hur ofta du reser och om du reser utanför EU/EES. Hur mycket kan jag få och till vad? Ekonomiskt bistånd består av två delar, riksnorm (uppehälle) och bidrag till skäliga kostnader.

Utredningen styrs av socialtjänstlagen och de mål och riktlinjer som beslutas av socialnämnden i Gällivare. Rätten till bistånd Handläggarna bedömer och beslutar vem som ska få bistånd och hur mycket det ska vara.

Ekonomiskt bistånd ansöker man om varje månad och då följs aktuell planering upp. Tjänsten är reglerad i lag. Socialtjänstlag (2001:453) Hur mycket du eller din familj får beror på hur mycket egna inkomster du eller ni har, utgifter, hushållets storlek och ålder på barnen.

Det handlar också om att socialsekreteraren är uppmärksam på om det egna förhållningssättet i utredning av behov eller planering av insatser skiljer sig åt för män och kvinnor. Riksnormen räknas efter antalet personer i hushållet. Normen för barn är olika beroende på hur gammalt barnet är. På Socialstyrelsens webbplats finns aktuella uppgifter om riksnormen.

Hur mycket ekonomiskt bistånd får man

Bistånd till hel hemutrustning kan utgå med upp till 50 % av prisbasbeloppet för en ensamstående person. Att man är två personer innebär inte att man per automatik får ett helt prisbasbelopp eftersom att mycket är gemensamt. Storleken på lägenheten spelar också roll för hur mycket man kan få.

Försörjningsstöd kallas också ekonomiskt bistånd eller socialbidrag. Vilken hjälp du kan få beror på din ekonomi och situation. försörjningsstöd samt hur mycket bistånd personen ska erbjudas.6 Principen om kommunens yttersta ansvar innebär att kommunen inom sitt område ansvarar för att den enskilde individen får det stöd och hjälp hen behöver. Du kan också få bistånd till annat du behöver, till exempel kostnader för förskola, läkarvård, medicin, tandvård och glasögon. Lathund för e-ansökan Är du osäker på hur du ansöker om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst, kan du ta del av vår lathund.

men använt dina pengar till annat, kan du som regel inte få ekonomiskt bistånd. På Socialstyrelsens hemsida kan du se hur stor den aktuella riksnormen är. Aktuell riksnorm försörjningsstöd. Kostnader för boende och vissa andra behov  Ekonomiskt bistånd ansöker man om varje månad och då följs Hur mycket du eller din familj får beror på hur mycket egna inkomster du eller  God man och förvaltare Ekonomiskt bistånd kan ges när andra bidrag, så som sjukpenning, I samband med att du söker ekonomiskt bistånd får du också kontakt Detta kan även gälla om socialtjänsten gör fel och betalar ut för mycket.
Småland vattendrag

Hur mycket ekonomiskt bistånd får man

Handläggaren tar då hänsyn till ditt hushålls behov, tillgångar, inkomster och vad ditt hushåll behöver för ekonomisk hjälp. Storleken på biståndet räknas ut för varje månad och baseras på riksnormen. Riksnormen fastställs av regeringen.

2. Ringa till socialtjänst - ekonomiskt bistånd. Telefonnummer och telefontider till socialtjänst - ekonomiskt bistånd. Det är först när vi fått dina handlingar och ditt samtal som vi börjar med din ansökan.
Vad betyder symbios

olika kalendrar i världen
sap hmp
folkets hus arbetarrörelsen
vattenfestivalen stockholm jas gripen
af app
jetpak luleå jobb
peter fredriksson linköping

Hur mycket pengar du kan bli beviljad beror bland annat på hur många man är i familjen, vilka andra inkomster som finns och på hur dyrt boende 

Ringa till socialtjänst - ekonomiskt bistånd. Telefonnummer och telefontider till socialtjänst - ekonomiskt bistånd. Det är först när vi fått dina handlingar och ditt samtal som vi börjar med din ansökan.