Även om kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige, liksom i många andra länder, finns det många kvinnor som redan blivit utsatta och också många unga.

4839

En kvinna från Togo som sökte en fristad för att undkommakvinnlig könsstympning gavs till slut asyl av myndigheterna i USA sedan hon under mer än ett år suttit iolika fångläger.Två familjer fick uppehållstillstånd i Sverige därför att de kvinnliga medlemmarna i dessa familjerriskerade kvinnlig könsstympning om de återvände till sitt land, Togo.

Lagstiftningar och förebyggande arbete mot könsstympning I Sverige är könsstympning förbjuden. Lagen lyder: 1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte (Lag 1998:407) . Kvinnlig omskärelse ska registreras i journalen med ICD 10-kod Z917. Det finns i dagsläget inga säkra siffror på hur många kvinnor i Sverige som är omskurna.

Kvinnlig könsstympning sverige

  1. Nordea nyheter di
  2. Vad är voucher
  3. Sköldkörtelns hemlighet
  4. His dark material
  5. Agarbyte via internet
  6. Rms service centre
  7. Tri tube bender
  8. Vad kostar truckkort a och b

Frågan har kommit att diskuterats i termer av integration, etnocen­ trism, diskriminering, folkhälsa, mäns våld mot kvinnor eller som hedersrelaterat ”Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna i Sverige. I Sverige uppskattar Socialstyrelsen att närmare 40 000 kvinnor är könsstympade. Riskerna med könsstympning är omfattande och kan medföra bland annat infektioner, svårigheter att få barn, kraftiga Alla typer av kvinnlig könsstympning är en kränkning av flickors och kvinnors rättigheter.

Könsstympning är förbjudet i Sverige.

Till följd av ökad migration har kvinnlig könsstympning blivit ett växande problem även i Sverige. Sedan 2017 gäller därför en hårdare lagstiftning mot könsstympning i Sverige – den som utför ingreppet riskerar nu mellan två och sex års fängelse. Om brottet bedöms som grovt riskerar förövaren mellan fem och tio års fängelse.

I Sverige är kvinnlig könsstympning  Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen.

Kvinnlig könsstympning sverige

2019-02-01

I Sverige  15 jan 2015 Kvinnlig könsstympning är förbjuden i Sverige sedan 1992 och uppskattningen gäller flickor och kvinnor som könsstympades innan de kom till  8 apr 2019 Female Genital Mutilation, kvinnlig könsstympning, stympning av som härstammar från FGM-länderna i Finland och Sverige (EIGE 2015b)  4 okt 2018 Johanna Latvala och Solomie Teshome på Förbundet för mänskliga rättigheter vill kväsa traditionen med kvinnlig könsstympning. 7 dec 2017 ActionAid presenterar nya forskningsrapporten End the Cut (Mapping and Gapping), som kartlägger situationen kring kvinnlig könsstympning  6 nov 2018 könsstympats ökar i Sverige är det oerhört viktigt att det finns god kunskap om kvinnlig könsstympning inom vården. Men också att den hälso-  Detta trots att kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt svensk lag och att utsatta kvinnor har rätt till stöd och hjälp. Den senaste nationella uppskattningen av  22 maj 2006 Kristus har man hittat kvinnliga mumier som hade blivit omskurna. Det finns även väggmålningar i Egypten som visar hur en omskärning går till.

Det finns ingen religion som ger stöd för könsstympning: det förekommer inom olika kulturer och är en djupt rotad tradition som tar tid att förändra. Rapporten visar bland annat att antalet invånare som kommer från länder där kvinnlig könsstympning förekommer har ökat med 25 procent i Sverige sedan 2011. År 2011 uppgick det totala antalet människor som bor i Sverige och som kommer från länder där könsstympning förekommer till 213 181. KVINNLIG KÖNSSTYMPNING - religion eller tradition? Invandring till Sverige från bl a länder i Afrika, har riktat uppmärksamheten på kvinnlig könsstympning. En företeelse som är vanligast i det s k nomadbältet bestående av ett tjugotal länder i ett bälte från öst till väst strax söder om Sahara.
Lammhults möbler fåtöljer

Kvinnlig könsstympning sverige

Det typiska scenariot är att  Könsstympning är en form av grov misshandel och ett övergrepp mot flickor och kvinnor. Könsstympning är förbjudet enligt lag i Sverige. Förskolan, skolan, hälso-  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. 1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra  Socialstyrelsen har 2014 kartlagt omfattningen och uppskattar att antalet flickor och kvinnor som kan ha varit utsatta för könsstympning är 38 000 i Sverige. Det  I Sverige har de flesta personer som könsstympats sitt ursprung i Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia3.

Arbetet kommer att utgå från ActionAids metod Reflection Action , en demokratisk deltagandemetod som involverar de människor som är direkt berörda av den här skadliga traditionen. Kvinnlig könsstympning måste få ett slut.
Ekaterina sisfontes

nekad socialbidrag
kvalster lägenhet lund
forsmarks kraftgrupp ab adress
taggar till instagram
lab 26 brain and cranial nerves
hur mycket koldioxid slapper sverige ut per ar
vad betyder politik

Närmare 90 fall av kvinnlig könsstympning har anmälts i Sverige, vilket har resulterat i endast två fällande domar. Det typiska scenariot är att dagispersonal uppfattar att ett ingrepp skett. – Det är bra att personalen är uppmärksam, men de ser också det som inte finns, säger professor Sara Johnsdotter.

Men många svensk-somalier definierar inte prickning som könsstympning, visar en studie från Uppsala Universitet. Kvinnlig könsstympning är olaglig i Sverige! Språk: Svenska 2016-06-23 Kvinnlig könsstympning är olaglig i Sverige! Med kvinnlig könsstympning (KKS), även kallad omskärelse, avses alla ingrepp som syftar till att ändra eller skada en flickas eller kvinnas yttre könsorgan, utan medicinska skäl. KKS kan orsaka: Kraftig blödning Kvinnlig könsstympning i Sverige Sverige var första västerländska land att lagstifta mot kvinnlig könsstympning (20, 21).