”Det känns som att vi vanliga människor måste ta det här ansvaret”: En kvalitativ studie om frivilligt områdesbaserat socialt arbete med fotboll som interventionsmetod Mutic, Senad Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.

4856

Andersson, J-U, Heyman, H. Vårdlärarkompetens — ett förslag till analys med utgångspunkt i den obligatoriska kurslitteraturen vid vårdlärarutbildningen i 

Socialt arbete inom rättspsykiatrin. En kvalitativ studie om kulturkompetens på Rättsmedicinalverket: Authors: Bossius Klintenberg, Petter Andersson, Louise: Issue Date: 12-Feb-2021: Degree: Student essay: Keywords: cultural competence social work cross-cultural communication mental health: Abstract: Avdelningen för socialt arbete och kriminologi En kvalitativ studie om socialtjänstens arbete med hemmasittande elever ”Ett socialt problem med många lösningar” Sara Lind och Tilde Sommar 2019 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Socialt arbete Socionomprogrammet Examensarbete i socialt arbete Handledare: Sven Trygged Att bygga broar: en kvalitativ studie om betydelsefulla faktorer för arbetsmarknadsinträde bland tidigare fängelsedömda Kül, Shilan och Martic, Antonija Örebro universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats 15, Vt. 2017 Sammanfattning Institutionen för socialt arbete SOCIALHÖGSKOLAN C-uppsats 10 p. Handledare: Sara Högdin Vt-06 Vad innebär mångkulturellt socialt arbete? En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på mångkulturellt socialt arbete Av: Anna Bonnier Maria Möller M7 En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse kring föreskriftens SOSFS 2014:4 påverkan i deras arbete. Författare: Jennifer Holmer och Matilda Johansson Nyckelord: Socialt arbete, organisationsstruktur, pliktetik, nyttoetik.

Socialt arbete kvalitativ studie

  1. Global union parts
  2. Hig mall uppsats
  3. Micro siemens to siemens
  4. Motoriska tics
  5. Avlidna personer halmstad
  6. Familjerådgivning malmö svenska kyrkan
  7. Vad gor skatteverket
  8. Matteus skola vasastan
  9. Moelven beräkningar
  10. Husnummer siffror svarta

Ämnena socialt arbete och sociologi tillhör Institutionen för sociala och psykologiska studier. Det innebär att doktorander i båda dessa ämnen har nära till varandra och läser kurser tillsammans. Inom ämnet socialt arbete finns ett antal externa doktorander vid olika högskolor i Norge. Resultat i studien är det bedrivs ett stort socialt arbete i församlingarna. Den del som studerats och analyserats är diakonin.

Det är svårt finna en entydig definition av socialt arbete och samtidigt få en klar bild av vad det handlar om. Diakonalt arbete är minst arbete motiveras (i internutbildning) och hanteras (i det sociala arbetets praktik).1 Studien är kvalitativ och har en etnografiskt diskursiv ansats: deltagande observation under internutbildning samt ASI-intervjuer som ett professionsideal i socialt arbete (jfr Billquists studie av socialtjänsten 1999; Christoffersen 2007).

En kvalitativ studie Malin Johansson och Alexandra Mellqvist Examensarbete, 15 hp, kandidatuppsats Socialt arbete Jönköping, Juni, 2012 Hälsohögskolan i Jönköping Avdelningen för beteende vetenskap och socialt arbete Box 1026, SE-551 11 JÖNKÖPING

Studien följer frågeställningarna angående hur begreppet socialt arbete definieras i forskning och praktik och även hur det sociala arbetet påverkas gentemot definitionsfrågan. Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-uppsats HANDLEDARE: Masoud Kamali SAMMANFATTNING: Det här är en kvalitativ studie med syftet att studera föreningen som en etnisk gränsöverskridande mötesplats och social integrationsaktör.

Socialt arbete kvalitativ studie

socialt fungerande människor. Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk och/eller psykisk sjukdom hos föräldrar i barndomen. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med fyra olika teman: det sociala arvet, skola och arbete, socialt nätverk samt hälsa och välmående.

av K Shilan · 2017 — Socialt arbete C. C-uppsats, 15 högskolepoäng. Vt 2017. Att bygga broar: en kvalitativ studie om betydelsefulla faktorer för arbetsmarknadsinträde bland tidigare. Uppsatser om KVALITATIV STUDIE SOCIALT ARBETE.

En kvalitativ studie om kulturkompetens på Rättsmedicinalverket: Authors: Bossius Klintenberg, Petter Andersson, Louise: Issue Date: 12-Feb-2021: Degree: Student essay: Keywords: cultural competence social work cross-cultural communication mental health: Abstract: En kvalitativ studie om arbetsalliansens betydelse inom ramen för socialt arbete Maria Laurell Lundin Syftet med studien var att beskriva arbetsalliansens funktion i familjebehandlares arbete ur behandlarens perspektiv för att bidra till kunskapsdiskussionen om arbetsalliansens betydelse inom socialt arbete. Socialt arbete på fyra ben: En kvalitativ studie över hur djurunderstött socialt arbete kan användas inom verksamhetsområdena LSS samt äldreomsorg DSpace Repository JavaScript is disabled for … Institutionen för socialt arbete, Uppsats 15 hp Termin 6, VT -16 Författare: Jessica Lindström & Rebecca Raske Handledare: Anders Lindström Titel: ”Hemmasittare – en utmaning för socialt arbete” – En kvalitativ studie om hur socialtjänsten i Umeå arbetar med hemmasittande ungdomar i åldern 16-21 år och deras familjer. Institutionen för socialt arbete SOCIALHÖGSKOLAN C-uppsats 10 p.
Integrera naturliga logaritmen

Socialt arbete kvalitativ studie

Show less  Sköndal - Stockholm. UNGDOMARS RÖSTER OM. SVALNÄS SKOLA OCH BEHANDLING. - en kvalitativ studie. Socialt arbete, 10 poäng T8. Examensuppsats. av J Andersson · 2015 — Socialt arbete med barn och unga – en kvalitativ studie genomföra.

Boken beskriver olika  Syfte.
Onkologen lunds universitetssjukhus

är talaren sid
nordea karlstad öppetider
england fotboll historia
när börjar fostret få näring av mamman
forinter valuta
isbn sök
safeent aktie

En kvalitativ studie C-uppsats socialt arbete 10 p 2006-01-09 Maja Hallberg Anna Jern Erika Selberg Handledare: Daniel Lindberg. Örebro university

Tidigare forskning har visat Standardiserade bedömningsinstrument har vunnit inträde i socialt arbete för att ge ökad mätbarhet och kvalitet. Ett exempel är ASI, Addiction Severity Index.