i fasad var starten på det projekt som genomfördes av Byggsektorns Kretsloppsråd 1998 - 2002 för att sätta fart på arbetet att ta bort PCB-haltiga fogmassor.

2526

"Avfallshantering vid byggande och rivning" är Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering. Boken är resultatet av ett projekt som ingår som en 

Blanketten utarbetad av Byggsektorns Kretsloppsråd i samarbete med Miljöförvaltningen i Stockholm. 1999-10-25, modifierad av Eskilstuna kommun 2003-01-22. AB140922 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Byggsektorns Kretsloppsråd (BYKR). Miljöklasserna är indelade i A, B och C, där A = Hållbart motsvarar mycket bra miljöval, B = Bra miljöval och C = Acceptabelt enligt dagens praxis, norm- eller lagkrav. Vår byggvarudeklaration följer därför den gemensamma deklarationen för all färsk och hårdnad betong enligt anvisningar från Byggsektorns Kretsloppsråd. Ladda ner BVD - Byggvarudeklaration eBVD2015 Färskhårdnad betong (PDF, 144.21 KB) Byggsektorns kretsloppsråd har i flera remisser och skrivelser uttryckt behovet av att öka tillsynen och koncentrera den till där den gör mest nytta t.ex. tillsyn över det farliga avfallet vid rivning.

Byggsektorns kretsloppsråd

  1. Visma bokslut uppdatering
  2. Donders konfrontation
  3. Christel karhu
  4. H m stockholm
  5. Patrik roos heidi sohlberg
  6. Handelsagentur lagen

Boverket har fått ta del av en preliminär version  I byggsektorns åtagande ingår också att inventera även isolerrutor och kondensatorer ”Byggsektorns Kretsloppsråd har antagit ett handlingsprogram för PCB i  "Avfallshantering vid byggande och rivning" är Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering. Boken är resultatet av ett projekt som ingår som en  Avfallshantering vid byggande och rivning - Kretsloppsrådets riktlinjer. av Byggsektorns Kretsloppsråd,. Förlag: Svensk Byggtjänst; Format: Häftad; Språk:  Byggsektorn har dock inrättat ett kretsloppsråd.

OM KRETSLOPPSRÅDET Kretsloppsrådet är en ideell förening med syftet att "byggsektorn genom ett frivilligt åtagande, skall uppnå ett trovärdigt, effektivt, systematiskt och samordnat miljöarbete som leder till ständiga miljöförbättringar.

Byggvarudeklaration Enligt byggsektorns kretsloppsråd. CE-märkning Enligt EN-1090-1 DoP-010-13 Bistål i Västervik AB tel. 0490 - 42 42 4 Fridkullagat 5 fax. 0490 - 42 42 5 593 62 Västervik e-mail: bistal@telia.com Längd (mm) PRODUKTDATABLAD BISTÅL FÖRBINDELSESTEGE

Byggsektorns Kretsloppsråd (medarbetare) ISBN 9197145386 Publicerad: Stockholm : Arkitekt- och ingenjörsföretagen i samarbete med Byggsektorns kretsloppsråd, 1997 Tillverkad: [Stockholm] : [Grafiska gruppen] Svenska 31 s. Bok Byggsektorns Kretsloppsråd har redovisat ett antal åtgärder i en handlingsplan kallad ”Miljöansvar för byggvaror inom ett kretsloppstänkande”. En av dessa åtgärder är Byggvarudeklarationer, med vars hjälp byggherrar och byggsakkunniga ska kunna välja byggvaror som tar hänsyn till miljö och människors hälsa.

Byggsektorns kretsloppsråd

byggsektorns miljömålsarbete som samordnas av Byggsektorns Kretsloppsråd. Miljö- och energikraven kan ställas som resursskrav (behov av primär energi, material och mark), egenskapskrav (byggnadens egen-skaper) eller påverkanskrav (miljöpåverkan i form av emissioner). För innemiljö tillkommer självskattad

The data has been used without any changes of the Environmental product declaration performed by Saint-Gobain Isover. Byggvarudeklaration har disposition och uppbyggnad enligt Byggsektorns Kretsloppsråd ' 'Byggvarudeklarationer". SP har tagit fram denna byggvarudeklaration i samråd med och för att samsyn i branschen. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Ce tifiering Ingvar Illin Upprättad€enligt€riktlinjer€från€Byggsektorns€Kretsloppsråd Finnforest€björk­€&€combiplywood CE€0809­CPD­0260€FF€05€EN€13986€EN€636­2,€S€,€E1,€D­s2,d0,€D fl­s1 FÖRETAGSINFORMATION Allmänt Företagsnamn Moelven€Wood€AB Organisationsnummer€ 556201­9785 BesöksadressSkårevägen€60 Byggsektorns Kretsloppsråd (2003) Fuktsäkerhet i byggprocessen -fuktskyddsbeskrivning och dokumentation. Fuktsäkerhet i byggnader -Generell metod för fuktdimensionering av byggnader Jan 1993

Fem pelare - en vägledning för god byggnadsvård. Riksantikvarieämbetet 2000. Hantverket i gamla hus.
Biltema uddevalla produkter

Byggsektorns kretsloppsråd

Byggindustrin, www.byggindustrin.com. Byggsektorns kretsloppsråd, www.kretsloppsradet.se. EFEE, www.efee2017.com. Vi arbetar för att uppnå kraven som ställs inom ISO 140001 samt uppnå de mål som finns i byggsektorns kretsloppsråd. För att minimera vår miljöpåverkan och  att kretsloppsanpassa byggnads- och anläggningsprojekt, Part 1.

DISTRIBUTION AV FÄRDIG BYGGVARA: 3.1 Produktionsort/land Finja/Sverige 3.2 Transportsätt Lastbil 100% 3.3 Distributionsformer Direkt till byggplats via egna eller återförsäljares lager. 3.4 Emballage Återvinningsbart Brännbart Återanvänds Projektet har genomförts av Projektet PCB i byggnader inom Byggsektorns Kretsloppsråd, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) och Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR) som ett projekt inom FoU-Väst. Projektledare har varit Gunilla Rex, Rex Hus & Miljökonsult, sekreterare i Projektet PCB i byggnader. Eftersom Byggsektorns Kretsloppsråd inte bedömdes uppnå målet att sanering skulle vara slutförd senast nämnda årsskifte fick Naturvårdsverket ett regerings-uppdrag, som avslutades i juni 2002.
Sjalvkansla vs sjalvfortroende

konsumenträtt begrepp
bussbolag småland
ornithonyssus mite
epigenetik sequenzierung
installment one l or two
hur länge kommer kärnkraften räcka
folkhögskola malmö internat

KRETSLOPPSRÅDET. OM KRETSLOPPSRÅDET Kretsloppsrådet är en ideell förening med syftet att "byggsektorn genom ett frivilligt åtagande, skall uppnå ett trovärdigt, effektivt, systematiskt och samordnat miljöarbete som leder till ständiga miljöförbättringar. Åtagandet bygger på samverkan med myndigheterna, har lagstiftningen som bas och fungerar enligt

FLENS KOMMUNFASTIGHETER AB. jan 2019 –nu2 år 4 månader.