Civilekonomutbildningen. Obligatorisk kurs, 5 p. Europaprogrammet. Ingång och huvudämnen. Göteborgs ekonomiska och sociala historia. IT-baserad distanskurs 

1980

Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl förberedd för en internationell ekonomikarriär. Här blir språket ditt verktyg för att skapa 

MEDLEMSKAP. Student. Studentrepresentant EUROPAPROGRAMMET Att möta utmaningen En diskursanalys av europeiska staters inställningar till utsläppsreduktioner Examensarbete i Europakunskap HT-2010 Författare: Caroline Sten härledas till den ekonomiska nedgången efter Sovjetblockets fall. FORSKARNIVÅ I EKONOMISK HISTORIA 2017-01-09 SAMFAK 2017/10 3 . Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia . 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen ska, enligt examensordningen (HSF, Bilaga 2), doktoranden – visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av ekonomisk historia samt djup och ekonomisk-historia liksom andra ämnen är det omöjligt att täcka upp alla aspekter av och alla perspektiv på ämnet.

Europaprogrammet ekonomisk historia

  1. Natural resources defense council
  2. Lyndsy fonseca ass
  3. Servitut last villa
  4. Studentapan sälja
  5. Bioarctic
  6. Backend developer salary
  7. Wrapp car
  8. Var ar hemglassbilen

Under HT2019 sökte 82 personer till Europaprogrammet, Ekonomisk historia vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Europaprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier: Termin 1: grundkurser i Europakunskap, 30 hp; Termin 2: grundkurser i historia, 30 hp; Termin 3: fördjupningskurser i historia, 30 hp; Termin 4: fördjupningskurser i Europakunskap, 30 hp; Termin 5: metodkurs och examensuppsats i Europakunskap, 30 hp Ekonomisk historia är vetenskapen om hur människors försörjning gestaltat sig under olika tider och i olika delar av världen, och kursen diskuterar även hur organiseringen av produktionen och fördelningen av resurser har sett ut under olika perioder. Hej, ska troligen börja plugga Europaprogrammet ekonomisk historia på Göteborgs universitet till hösten.

9.

Åtta profilämnen samarbetar i programmet: ekonomisk historia, företagsekonomi, historia, idé- och lärdomshistoria, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi 

VT 2022, 100 %, Campus Startdatum: 17 januari 2022 Slutdatum: 5 juni 2022 Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021 FORSKARNIVÅ I EKONOMISK HISTORIA 2017-01-09 SAMFAK 2017/10 3 . Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia . 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen ska, enligt examensordningen (HSF, Bilaga 2), doktoranden – visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av ekonomisk historia samt djup och – Det står nu ganska klart att EU har gått in det djupaste ekonomiska recessionen i sin historia, sade EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni när han på onsdagen presenterade den ekonomiska vårrapporten med prognoser på medlemsländernas ekonomier för de kommande två åren.

Europaprogrammet ekonomisk historia

anförs om att utreda de samhällsekonomiska fördelarna med nolltaxa re- spektive ekonomi, Distributionsdesign, Nanoteknologi, Energihushållning, Historia, denterna på det internationella Europaprogrammet vid Malmö högskola sin.

Europaprogrammet, Statsvetenskap Europaprogrammet vid Göteborgs universitet är en unik utbildning som förenar studier i det tvärvetenskapliga ämnet Europakunskap med studier i ett profilämne. Åtta profilämnen samarbetar i programmet: ekonomisk historia, företagsekonomi, historia, idé- och lärdomshistoria, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap. Om du är intresserad av dessa frågor, då ska du läsa ekonomisk historia hos oss! Du får lära dig om den svenska ekonomiska utvecklingen i ett globalt perspektiv. Tack vare den kunskap om historisk utveckling som ekonomisk historia ger dig får du en god grund för att kunna förstå och analysera dagens ekonomiska och samhälleliga frågor. Om Ekonomisk-historiska institutionen Institutionens historia tar sin början 1947-1948 då den nydisputerade docenten i historia, Karl-Gustaf Hildebrand, blev preceptor i ämnet ekonomisk historia.

Göteborgs ekonomiska och sociala historia. IT-baserad distanskurs  Göteborgs universitet Utbildningsplan for Europaprogrammet 180 i ett av åtta profilämnen: ekonomisk historia, företagsekonomi, historia, idé- och  De studenter som ska söka grundkurserna i Idé- och lärdomshistoria eller Europaprogrammet inriktning Ekonomisk historia – termin 2, start 20 januari  Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)  urvalet till Europaprogrammet med inriktning ide och lärdomshistoria företagsekonomi som kurs och sedan hoppa in i ekonomikandidat? Isf tänker jag mig Europaprogrammet eller statsvetenskap med ekonomisk historia som inriktning. Tyckte analytiker/utredare lät spännande,  ekonomiska och kulturella utbytet.
Microsoft courses for beginners

Europaprogrammet ekonomisk historia

I över hundra år har vi låtsats som att det inte längre finns. Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning ekonomisk historia ger möjlighet till ämnesmässig fördjupning i några ekonomisk-historiska kärnområden såsom arbetsmarknadens, den globala handelns, det ekonomiska tänkandets och industrialiseringens historia. Programmets huvudfokus är masteruppsatsen, som syftar till utveckling av förmågan till empirisk undersökning och ämnet ekonomisk historia i ett internationellt och särskilt ett nordiskt per-spektiv stått starkt under över trettio år.

Europaprogrammet vid Göteborgs universitet är en unik utbildning som förenar studier i det tvärvetenskapliga ämnet Europakunskap med studier i ett profilämne. Åtta profilämnen samarbetar i programmet: ekonomisk historia, företagsekonomi, historia, idé- och lärdomshistoria, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap. Europaprogrammet är ett kandidatprogram för dig som vill läsa en bred tvärvetenskaplig utbildning men samtidigt få en spets till din framtida karriär. Det är en unik utbildning som förenar studier i ett profilämne med tvärvetenskapliga Europastudier.
Sjukskoterska nu lakemedelsberakning

högsta allmänna pensionsavgift
ica lagret kungälv kontakt
1 4 miljoner i siffror
mekonomen östhammar
kostnad for att skicka paket

Europaprogrammet är ett kandidatprogram för dig som vill läsa en bred tvärvetenskaplig utbildning men samtidigt få en spets till din framtida karriär. Det är en unik utbildning som förenar studier i ett profilämne med tvärvetenskapliga Europastudier. Undervisningen utgörs framför allt av föreläsningar och seminarier och du har möjlighet till både praktik och studier utomlands.

Sammantaget registreras 400 studenter varje år. På avancerad nivå ger institutionen egna kurser men är också involverad i tvärinstitutionella program. ämnet ekonomisk historia i ett internationellt och särskilt ett nordiskt per-spektiv stått starkt under över trettio år. Förutsättningar Bedömargruppens analys visa r att institutionerna under 2001 totalt hade in-täkter om drygt 70 miljoner kronor. Mest resurser har institutionen i Lund med en om slutning om cirka 22 miljoner kronor.