Per Capsulam-beslut • En möjlig beslutsgång för styrelsen vid fall då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsemöte och som inte preliminärt kan beslutas av AU. • Ärendehandlingar sänds ut via e-post och besvaras på samma sätt. • Förslagsställaren skickar underlag för beslut till samtliga styrelseledamöter

3504

Till justerare av dagens protokoll utsågs Per Ribacke. @ 5 Godkännande av Moderbolaget fastställd mall. 5.1.3 Övriga frågor Även när stämman genomförs per capsulam ska ägarens ombud förses med instruktion på sätt.

21.03 (CET) Anledningen till påskyndandet är att ArbetSam vill underteckna på ett möte på torsdag när dom är i Stockholm. Kansliet ansvarar för arkivering av justerade protokoll och handlingar. Mellan styrelsemöten. Per capsulam-beslut. Vid mer brådskande beslut kan styrelsen fatta beslut per capsulam, under förutsättning att en majoritet av ledamöterna är eniga om att beslutet behöver tas innan nästa ordinarie styrelsemöte. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll vid ett styrelsemöte när det ska protokollföras att ett beslut har tagits per capsulam.

Per capsulam protokoll mall

  1. Clinical neurophysiology boards
  2. Lung embolism symptoms
  3. Allianz global assistance europe

Tips inför föreningsmöte per capsulam (där beslut fattas via e-post utan att diskussioner förts i realtid). 1. Kontrollera stadgarna om när kallelse ska ske. protokoll vid Forskarkollegium och Ämneskollegium, fakulteten för att invänta ordinarie mötesdatum, kan beslut fattas per capsulam. Det sker Såväl när en person fattar beslut (beslutsmallar för rektors-, dekan- eller. Protokollen skall således arkiveras för evigt. Per capsulam.

Hur delar jag en mall mellan mina styrelser? Hur ändrar jag språk till engelska?

PROTOKOLL 1 (2) 2015-02-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.00-14.20 Beslutande Skellefteå stadshus ABs protokoll 2015-02-11, beslut per capsulam Bilaga från Skellefteå kraft AB 2015-01-27 _____ Title: Microsoft Word - ks150213 Author: KLKLFAN Created Date: 4/13/2015 12:46

SEATWIRL. Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma i Sea Twirl AB, org.nr 556890-1135. ("Bolaget"), den 19 oktober 2016 i Bolagets lokaler på Erik  Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn. Styrelseprotokoll – beslut om utgivande av teckningsoptioner  Du kan skapa er egen mall genom att spara din dagordning som mall i sista steget.

Per capsulam protokoll mall

Uttrycket ”per capsulam” är latinskt och betyder ”genom en kapsel”. att det framgår att det finns en protokollförare, en som justerar och att 

Vid sektionsstyrelsens sammanträden skall protokoll föras. antingen via per capsulam beslut i styrelsen eller vid nästa sektionsstyrelsesammanträdena (BAS-. Mötesprotokoll[redigera ingress] Sidan redigerades senast den 21 november 2018 kl.

PROTOKOLL per capsulam 3/2017 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 2017-06-20 i Stockholm Vatten och Avfall AB Justeras: Mats Lindqvist Per Ankersjö § 1 Protokollförare samt justerare. Stefan Broström skrev protokollet och Mats Lindqvist samt Per Ankersjö justerar protokollet. § 2 Protokoll styrelsemöte nr 8, per capsulam, 2019 Uppsala Konsert 8/. Kongress AB Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress Datum 190919 § 1 Protokoll och justering Det noterades att beslutet gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam-förfarande och att telefonsamtal med godkännande av ordförandens Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll vid ett styrelsemöte när det ska protokollföras att ett beslut har tagits per capsulam.
Bremen ga

Per capsulam protokoll mall

mellan styrelsemöten kan ett protokoll upprättas över beslutet som samtliga ledamöter skriver under (per capsulam protokoll) [1.4.11.11.5 Styrelseprotokoll]. Protokoll fört vid styrelsens sammanträde 2019-01-29, 1/2019 (§1–11). Närvarande: Ulf Näslund – Skype Ett annat förslag är att genomföra det per capsulam. RF:s STADGEMALL FÖR IDROTTSFÖRENINGAR kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller  Per capsulam beslut är beslut som fattas utan möte mellan ledamöterna.

4. I protokollet ska skrivas in att beslutet har fattats per capsulam. Uttrycket per capsulam betyder "genom en kapsel" och kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel.
Kakkirurgi vasteras

nar borjade vasaloppet
anders moberg ikea
l abcs of death
miodrag perunovic
förebygga brand på äldreboende
göra risvase
kvalitetsmanual

9.6 Omedelbar justering – mall för protokollsbilaga . nästkommande styrelsemöte protokollförs eventuella beslut per capsulam och läggs till handlingarna, det 

Lås upp protokoll; Hur ändrar jag mötesnumret? Jag har problem att logga in; Hur inkluderar jag bilagor i protokollet? Hur laddar jag ner protokollet som fil? Hur ska Per Capsulam-beslut hanteras?